แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน “ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ 2”

ขอแสดงความยินดีกับครูฐิติรัตน์ที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน
“ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดแข่งขัน 3 รายการ สรุปผลดังนี้

1. การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. การแข่งขันพูดเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1